• slider4b
  • slider5b
  • slider6b
  • Stress er ikke en sygdom. Stress er kroppens svar på en belastning, der kan være både fysisk og psykisk.
  • Kriser, tab og sorg er en uundgåelig og smertelig del af livet. Krisen er også en mulighed for udvikling.
  • En virksomheds forretning og kultur skal hænge sammen, hvis der skal skabes et godt virksomhedsklima.

Velkommen

Som psykolog arbejder jeg med forandringsprocesser hos mennesker. Uanset om disse forandringer udspringer af udfordringer i arbejdslivet eller i privatlivet - eller for den sags skyld begge steder, så reagerer vi på sådanne forandringer.

Vi oplever nogle gange at have resurser og ideer til at kunne håndtere forandringerne og andre gange, at det kniber med resurserne og ideerne. Når det kniber, kan en løsning være at kontakte en psykolog.
Som psykolog er det mit mål at etablere et rum for samtale, hvor tillid og tryghed er centralt. Tillid er afgørende for, at man for en tid kan stole på at den anden (psykologen), kan rumme, forstå og håndtere det, som klienten kommer med. Tryghed er fundamentet for tilliden.
Som organisationspsykolog arbejder jeg med menneskers reaktioner og handlinger, både som enkeltpersoner og når de er en del af en gruppe i en organisation. Derudover har jeg meget erfaring med at håndtere vanskelige, modsætningsfyldte og konfliktfyldte processer i ledelse og samarbejde.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen (ydernummer). Men har du en forsikring og/eller er medlem af Danmark, ydes det tilskud.


Jeg er autoriseret psykolog af Socialministerieret, samt specialist i Klinisk psykologi & psykotraumatologi og medlem af Dansk Psykologforening og således underlagt de gældende Nordiske regler om etik i det psykologiske arbejde. Tavshedspligten er i sagens natur en selvfølge.
Jeg er endvidere medlem af en række selskaber under Dansk Psykologforening: Selskabet for Privatpraktiserende Psykologer, Psykoterapeutisk Selskab, Organisationspsykologisk Selskab, Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose samt Selskab for Psykotraumatologi.
Jeg er også en del af psykologberedskabet hos Dansk Krisekorps, Nordisk Krisekorps, Danica, Skandia og SOS-International
Jeg arbejder således bredt med mit fag, hvilket du kan læse mere om under Ydelser